کمیته‌ کشوری تحقیقات دانشجویی

دستورالعمل ها و فرم های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

مشخصات سایر کمیته های دانشگاهی تحقیقات دانشجویی 

در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌نماید. کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف بسترسازی برای فعالیت علمی دانشجویان علاقه‌مند به عنوان بخشی از ساختار سازمانی معاونت پژوهشی در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعریف شده است و هماهنگی بین این کمیته‌ها معمولا از طریق برگزاری همایش‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

همایش سرپرستان و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بطور منظم و فصلی (چهار نوبت در سال) با هماهنگی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی به میزبانی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌گردد. هدف از برگزاری این همایش، هم‌اندیشی سرپرستان و دبیران دانشگاه‌های مختلف کشور، انتخاب سالیانه اعضای شورای سیاستگذاری کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی و ارائه پیشنهادهای کارآمد در سطح ملی می‌باشد.

همایش پژوهشی سالیانه دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ایران، همايشی ملی- بین‌المللی است که بطور منظم هر سال با هماهنگی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی به میزبانی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار می‌گردد. دانشجویانی که در این همایش حائز رتبه‌ برتر گردند مورد تشویق ویژه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار می‌گیرند.

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی بطور منظم هر سال به مناسبت هفته پژوهش در کشور برگزار می‌گردد.در این جشنواره، دانشجویان برتر پژوهشگر در رشته‌های مختلف علوم پزشکی و کمیته‌های تحقیقاتی دانشجویی برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور معرفی می‌گردد.