اولین مدرسه ی جامع صنعت داروسازی کشور

 

اولین مدرسه ی جامع صنعت داروسازی کشور توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی مشهد در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در تاریخ ۱۹ الی ۲۳ شهریور ماه 1397 برگزار خواهد شد.
برنامه ی این دوره ی آموزشی به شرح زیر است :

 

  • ·         دوره ی مقدماتی (19  الی 21 شهریور1397 ) :

 

ردیف

عنوان مبحث

توضیح

1

آشنایی با مدیریت کیفیت در صنعت داروسازی

توضیح کلی فعالیت های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت و نقش این واحدها در مراحل ساخت محصول

توضیح مفهوم معتبرسازی و انواع مختلف آن

اشاره به نقش پایداری در تعیین shelf life محصول و نیز پایداری ongoing

معرفی راهنماهای مختلف در صنعت دارو

2

آشنایی با اصول تولید دارو و کار در نواحی تمیز

اشاره به اصول اولیه تولید در صنایع مختلف دارو

اشاره به Grade بندی ها، الزامات اصلی فضاهای تولید و اصول اولیه کار در نواحی تمیز

اشاره به ضرورت سیستم های هواساز و آبساز و اهمیت آن درصنعت تولید دارو

3

آشنایی با نقش تحقیق و توسعه در صنعت داروی ایران

توضیح کلی در خصوص مقایسه میزان سرمایه گزاری در این حوزه در کشورهای مختلف و کمپانی های مختلف

اشاره به QbD، Process Development و انتقال تکنولوژی از R&D به تولید و کنترل کیفی

4

اصول GMP (آشنایی مقدماتی و معرفی اسناد حائز اهمیت از نگاه GMP)

بیان اصول 9گانه GMP در تولید محصول بر اساس PIC/S

5

Upstream & Downstream

الزامات تولید محصول در شرایط آسپتیک و توضیح فرایندهای بالادستی و پایین دستی


 

  • ·         دوره ی پیشرفته ( 22 و 23 شهریور1397 ) :

 

ردیف

عنوان مبحث

توضیح

1

اصول GMP

بیان اصول 9گانه GMP در تولید محصول بر اساس PIC/S

2

Validation & Qualification

توضیح اصول کلی معتبرسازی و نقش آن به عنوان یک پیش نیاز در ساخت محصول و توضیحات در خصوص media fill

3

Cleaning Validation

توضیح روش های معتبرسازی پاکسازی و تست های مورد نیاز

4

Process Validation

بیان اصول معتبرسازی فرایند بر اساس راهنماهای مختلف

5

AMV

معتبرسازی متدهای آنالیز و پارامترهای مؤثر بر آن

6

CSV

معتبرسازی سیستم های کامپیوتری

7

QRM

مدیریت ریسک کیفی در صنعت

8

سیستم آبساز و هواساز

اصول اولیه و مراحل تولید آب  و هوای مورد نیاز فضاهای تولیدی

 

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در "اولین مدرسه ی جامع صنعت داروسازی کشور" از طریق لینک زیر اقدام نمایند.