محورهای کنگره در زمینه گیاهان دارویی و طب مکمل( طب سنتی، طب سوزنی، هومیوپاتی، زالودرمانی و ...) پس از تصویب در کمیته علمی به شرح ذیل می باشد:

علوم پایه، علوم بالینی، بهداشت و عوامل مرتبط با سلامت، داروسازی، طب سنتی، دامپزشکی، علوم کشاورزی، تاریخ و اخلاق پزشکی، صنعت و بازرگانی و تولید محصول