نخستین مدرسه تابستانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از روز شنبه ۹۸/۶/۲ آغاز شد تا عصر روز جمعه ۹۸/۶/8  با شرکت بیش از ۲۰۰ دانشجو (25 نفر پژوهشی و 180 نفر آموزشی) و برگزاری ۲۷ کارگاه که۱۰ کارگاه به صورت عملی تشکیل شد، ادامه داشت. 

مدرسه در 2 بخش پژوهشی و آموزشی تشکیل شد که 7 کارگاه پژوهشی و 20 کارگاه آموزشی بود، در بخش پژوهشی از بین 6 تیم شرکت کننده در نهایت در هر فیلد از تیم برگزیده تقدیر شد.

 ۱۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این مدرسه تابستانه، از سایر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور بودند.

 

نخستین مدرسه تابستانی دانشکده دندانپزشکی مشهد به همت کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد این مدرسه دارای دو بخش اموزشی و پژوهشی بوده که در بخش اموزشی آن با همکاری جهاد دانشگاهی برگزار شد.