همایش "من+کمیته" در روز سه شنبه ۳۰ام مهرماه در تالار امام علی (ع)دانشکده پزشکی، بمنظور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با کمیته تحقیقات و نقش آن در آینده پژوهشی شان برگزار شد. 

در ابتدا آقای دکتر آوان، عضو محترم هیئت علمی و سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی، دقایقی درخصوص ضرورت پژوهش صحبت کردند. پس از آن، خانم حقیقی، دانشجوی پزشکی و دبیر کمیته تحقیقات دانشکده، ساختار کمیته تحقیقات، وظایف و برنامه های آن را توضیح دادند و در ادامه پس از پخش کلیپ های مربوط، دکتر رحیم زاده اسکویی، درباره شرایط دانشکده برای دانشجویان جدیدالورود و نقش موثر پژوهش در کنار تحصیل صحبت کردند.

همایش با شرح واحدهای مختلف کمیته تحقیقات توسط مسئولین واحدها پایان یافت.