مراسم معارفه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 21 مهر سال1398 از ساعت 10 الی 12 برگزار گردید. مراسم با سخنرانی دکتر حسین باقری معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده آغاز شد.

دکتر نصرالله ساغروانیان مسئول محترم ارتباط با صنعت دانشگاه در ادامه دانشجویان را از اهمیت صنعتی سازی ایده ها آگاه کردند.

2 تن از دانش آموختگان و اعضای فعال و سابق کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی، دکتر حسین خاکی و دکتر صالح دادمهر به بیان اهمیت عضویت در کمیته تحقیقات و فایده های آن پرداختند.

در انتها دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده، اقای علی لبافچی به معرفی ساختار کمیته و اهداف آن پرداختند.