امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تسهیلات ویژه مالی کمیته به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که مستندات علمی آن‌ها مطابق الگوی استاندارد اعلام‌شده با عنوان، نشان و یا وابستگی سازمانی (Affiliation) كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشخص و فاقد هرگونه اشکال در نوشتار یا ترتیب باشد. بدیهی است در انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر سالیانه دانشگاه صرفا مستندات علمی مورد تایید از ضرایب ویژه کمیته برخوردار می‌گردند. استفاده از نشان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجامع علمی برون‌دانشگاهی و یا مستندات علمی دانشجویی که در خارج از دانشگاه بصورت چاپی یا الکترونیک منتشر می‌گردد، فقط در صورت کسب مجوز قبلی از دفتر مرکزی کمیته بلامانع است.


  نشان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

وابستگی سازمانی (Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کاربرگ مالی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

جهت دریافت حق التشویق مقالات چاپ شده در مجلات این فرم تکمیل گردد.

جهت دریافت حق التشویق مقالات ارائه شده در همایش این فرم تکمیل گردد.


مستندات تکمیل شده را  با این فرمت به آدرس ایمیل  Sram @mums.ac.ir  ارسال نمایید.

بدیهی است مستندات ناقص و یا مستنداتی که در فرمت ذکر شده در بالا نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.