امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  

با توجه به اصل محوریت پژوهش در دایره آموزش، فعاليت‌های پژوهشي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی از سوي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مورد حمايت و تشويق قرار خواهد گرفت. به موجب مفاد 14 گانه این آئين‌نامه، علاوه بر صدور گواهی و اختصاص امتیاز پژوهشی، به دانشجویانی که در مستندات علمی و اجرایی خود، عنوان، نشان و وابستگی سازمانی (Affiliation) كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد را بطور صحیح درج نموده باشند، در برخی موارد تسهيلات ویژه مالی نیز تعلق می‌گیرد. دانشجویان حداكثر تا یک سال پس از تاريخ فارغ‌التحصیلی مشمول مفاد این آئین‌نامه قرار می‌گیرند.  

کلیات آیین‌نامه حمایت از تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد