امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فعالیت ها:

توانمند سازی محققان و دانشجویان با اصول طراحی‌های مختلف کارآزمایی بالینی، گزارش نویسی، قوانین و گایدلاین‌­های مرتبط با آن

ارائه سیستم ارجاعی شامل اساتید با تجربه برای برطرف شدن مشکلات محققان در زمان طراحی و انجام آزمایشات