امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 رسالت و اهداف

کارآزمایی بالینی (RCT) عبارت است از مطالعه‌ای که شرکت‌کنندگان هم‌ زمان در گروه‌های مداخله و شاهد قرار می‌گیرند تا ارتباط علت و معلولی بین یک مداخله و یک پیامد بررسی گردد. کاربرد مهم آن در مطالعه اثرات داروها و شیوه‌های درمانی جدید است. هنگامی کارآزمایی بالینی برای یک فرآورده دارویی بر روی انسان‌ها انجام می‌شود که اطلاعات قانع‌کننده‌ای از کیفیت این فراورده و ایمنی غیربالینی آن جمع‌آوری شده باشد، و تاییدیه مقامات بهداشتی یا کمیته اخلاق پژوهشی در کشوری که این پژوهش در آن انجام می‌شود، کسب شده باشد.

با توجه به اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی و تاکید کمیته ملی اخلاق در پژوهش در خصوص توجه ویژه به مطالعات کارآزمایی بالینی و پیشگیری از طراحی و تصویب مطالعات کارآزمایی بالینی نما، و با توجه به پیشنهاد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مقرر شد دوره هایی جهت توانمند سازی دانشجویان و محققان در این زمینه برگزار گردد. هدف از این دوره ها، آموزش اصول طراحی‌های مختلف کارآزمایی بالینی و نکات اصلی متدولوژیک آن، پروتکل و گزارش نویسی استاندارد کارآزمایی بالینی و قوانین و گایدلاین‌­های مرتبط با آن می باشد که به تربیت یا توامند سازی محقیقن در این حوزه کمک می کند.