امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1400

 • دانشجویان گرامی

   همزمان با آغاز برگزاری جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1400به منظور معرفی و تقدیر از دانشجویان برگزیده پژوهشی ؛ جشنواره انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد.

 • دانشجویان حداکثر تا تاریخ 30آبان ماه 1400 باید مستندات پژوهشی خود را  در سایت زیر ثبت نمایند. تاریخ ذکر شده تمدید نمیشود و سایت پس از این تاریخ  از دسترس خارج خواهد شد.

سایت ثبت نام

http://www.src-mums.ir

لینک 1 : روش ثبت نام در سایت

لینک 2: فیلم آموزشی تکمیل اطلاعات پژوهشگر برتر دانشجویی

لینک 3: آئین نامه

 

 • فعالیت های پژوهشی قابل مشاهده در پژوهان نیز در فایل اکسل موجود در سایت در دسترس خواهد بود و باید در انتهای تکمیل فرم فایل اکسل را نیز در سایت آپلود نمائید.

 • موارد ذکر شده در فایل اکسل باید حتما باید ابتدا در سامانه پژوهان ثبت شوند و سپس با داشتن کد مربوطه بطور دقیق و کامل در فایل اکسل موجود در نرم افزار ثبت شوند. بدیهی است مستنداتی که در سامانه پژوهان ثبت نشده باشند بررسی و امتیاز دهی نخواهند شد.
 • در خصوص اطلاعاتی که در پژوهان قابل رویت می باشد مستندی ارسال نفرمائید.
 • با توجه به طراحی سایت جهت ارزشیابی و لزوم ثبت مستندات در آن، مدارک به هیچ عنوان با ایمیل یا CD/DVD از دانشجویان دریافت نخواهد شد.
 • بدیهی است مدارکی مورد بررسی قرار میگیرند که هم مستندات را در سایت ثبت نموده باشند و هم فایل اکسل را پیوست نموده باشند، و عدم تکمیل هر یک از موارد نشان نقص مدرک بوده و مدارک دانشجو مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
 • نکته مهم:

به اطلاع میرساند برای هر یک از محورهای مورد ارزیابی در راستای اولویت های امتیاز گیری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، سقف در نظر گرفته خواهد شد و امتیازات قابل مشاهده در فایل اکسل و آئین نامه صرفا امتیاز خام بوده و قابل استناد نمی باشد.

 • با توجه به اهمیت محور تحقیقات دانشجویی در رتبه­ بندي دانشگاه­هاي علوم پزشکی کشور، در برخی از محورهاي پژوهشی تعریف­ شده در جدول ارزشیابی، ضریب افزایشی برای مستنداتی که به طور صحیح، عنوان، نشان یا وابستگی سازمانیAffiliation  و در قسمت تقدیر و تشکر مقاله نام کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر شده باشد  اعمال میگردد.