امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

🔗پروژه حلقه گمشده

 

بورسیه دانشجویی بین المللی

دانشجویانی که در پروژه حلقه گمشده و یا رجیستری های دانشگاه مشغول به فعالیت هستند، تسهیلاتی از قبیل اعطای فرصت های مطالعاتی ، اعطای گرنت های تحقیقاتی و همچنین شامل امتیازاتی جهت بورس های بین المللی دریافت خواهند کرد.

 

سیستم منتورشیپ