امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 وی   ایجاد دیتا بیس اطلاعاتی اختصاصی انتخاب پژوهشگران برتر و ایجاد گروه های پژوهشی در سطح دانشگاهی و فرادانشگاهی را از ویژگی های این آپ دانسته و افزود:  در این اپ امکان ارتباط دوجانبه اساتید دانشگاه و دانشجویان بصورت مجازی مهیا می شود که در راستای ارتقا سطح کمی و کیفی پژوهش های دانشگاه  می تواند گامی مهم باشد ، همچنین اتصال این اپلیکیشن با واحد‌های مختلف دانشگاهی و کمیته ی تحقیقات دانشکده ها  محیطی پویا جهت اشتراک گذاری پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه را فراهم می سازد.

دکتر سحاب عنوان کرد: انجام پروژه مذکور توسط واحد ارتباط با صنعت و کارآفرینی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد صورت گرفت و مجریان اصلی پروژه وب اپ آقای محمد حسین مافی ، دبیر واحد ارتباط با صنعت و کارآفرینی و آقای مهدی رفیعی ، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی مشهد. بودند.

لازم به ذکر است واحد ارتباط با صنعت و کارآفرینی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه جناب آقای دکتر سجاد سحاب نگاه سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی مشهد در جهت پیش بردن اهداف و فراهم آوردن تسهیلات اجرایی تقدیم می‌دارد.